Integracja sensoryczna

Umów wizytę 12 342 81 80

Integracja sensoryczna

Narządy zmysłów pozwalają na odbieranie informacji płynących do naszego ciała z otaczającego środowiska. Poszczególne zmysły: wzrok, słuch, smak, powonienie, dotyk i narząd przedsionkowy odbierają informacje poprzez specyficzne receptory i przekazują do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Różne rodzaje informacji zmysłowych docierających do OUN po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedź, która buduje niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju dziecka. Integracja czynności zmysłowo-ruchowych rozpoczyna się od pierwszych tygodni życia płodowego i najintensywniej przebiega od urodzenia do końca okresu przedszkolnego. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając z wykonywaniem zadań związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem.

Do objawów zaburzeń integracji sensorycznej zauważalnych przez rodziców lub nauczycieli należą:

 • hiperaktywność lub hipoaktywność,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość emocjonalna,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia poczuciu kierunku i orientacji własnego ciała,
 • zaburzenia mowy,
 • problemy w obcowaniu z innymi dziećmi,
 • problemy z czytaniem, pisaniem,
 • niska samoocena.

Celem terapii jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej i wytworzenie odpowiedniej reakcji do wymogów otoczenia.
Terapia SI obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymuluje rozwój reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej, czucia powierzchownego i głębokiego. Wpływa również na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentracji uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe oraz poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.
Terapia integracji sensorycznej ma szerokie zastosowanie i jest metodą wspierającą w rehabilitacji dzieci.

Najczęściej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu,
 • Zespołem Aspergera,
 • Zespołem Downa,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

Integracja Sensoryczna w naszym Centrum skierowana jest tak dla stałych pacjentów z miasta Kraków, jak w ramach intensywnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci przyjezdnych.

Integracja sensoryczna Kraków - Open Medical

Poradnia rehabilitacyjna Kraków
Rehabilitacja Kraków

Nasi Partnerzy