Terapia zaburzeń czytania i pisania

Umów wizytę 12 342 81 80

Terapia zaburzeń czytania i pisania

Nowoczesna metoda terapii zaburzeń czytania i pisania została opracowana przez niemieckiego eksperta komunikacji  Freda Warnke. Korzyści z jej stosowania czerpią głównie dyslektycy, dzieci mające trudności w nauce oraz osoby z zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej – ale nie tylko.

Kto odnosi korzyści z treningów metodą Warnkego?

Dzieci i młodzież z zaburzeniami:

 •   czytania (np. dysleksja),
 •   pisania (np. dysortografia, dysgrafia),
 •   rozwoju mowy,
 •   przetwarzania  bodźców słuchowych.

Dorośli, którzy chcą:

 •   poprawić umiejętności czytania i pisania,
 •   opóźnić proces starzenia się słuchu,
 •   opóźnić pojawienie się procesów demencyjnych,
 •   poprawić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze).

Z zaburzeniami czytania i pisania związane są problemy ze zrozumieniem czytanych treści, nierównym tempem czytania, błędami ortograficznymi (mimo znajomości zasad pisowni), trudności z nauką języków obcych.  

Metoda Warnkego została stworzona przede wszystkim z myślą o dzieciach (już od 5 roku życia) i młodzieży. Niezależnie od tego, czy dziecko posiada opinię o dysleksji czy też nie, warto aby  już przy pierwszych oznakach trudności wzięło udział w terapii. Im wcześniej zostanie ona podjęta, tym większa będzie jej skuteczność – zwłaszcza w przypadkach, w których tradycyjne formy walki z trudnościami szkolnymi zawodzą.
Treningi można z powodzeniem prowadzić także z osobami dorosłymi. Znakomicie poprawiają komfort życia pacjentów z problemami przetwarzania słuchowego. Mają szerokie zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń mowy, czytania i pisania.

Terapia zaburzeń czytania i pisania Kraków - Open Medical

Skąd biorą się problemy?

U podłoża wspomnianych problemów leżą najczęściej deficyty przetwarzania informacji sensorycznych na poziomie centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że mózg ma kłopot z automatyczną syntezą i analizą informacji wzrokowych oraz słuchowych, a także przetwarzaniem tych sygnałów. Przy braku automatyzacji wymienionych funkcji, tradycyjne próby nauki czytania i pisania wiążą się dla dziecka z ogromnym wysiłkiem, mocno zniechęcającym do jakiejkolwiek pracy.

Głównym założeniem metody jest trening zaburzonych funkcji centralnego przetwarzania, podejmowany w celu ich zautomatyzowania. Autor metody zauważył, że wymienione wyżej funkcje podstawowe są odpowiedzialne za płynność wykonywania czynności bardziej złożonych, takich jak czytanie, pisanie i mowa. W terapii dąży się więc do osiągnięcia automatyzacji przetwarzania.

Drugie założenie jest takie, że dobra współpraca obydwu półkul mózgowych umożliwia lepsze przetwarzanie informacji. Trening służący usprawnieniu koordynacji półkul eliminuje zatem zaburzenia mowy oraz dysleksję.

Jak wygląda trening i na czym polega?

Terapia Metodą Warnkego jest prowadzona z wykorzystaniem precyzyjnego sprzętu medycznego. Całość składa się z trzech etapów:

 1. Pierwszym krokiem terapii jest diagnoza dotycząca sprawności przetwarzania informacji przez układ nerwowy. Metoda Warnkego pozwala bardzo precyzyjnie zbadać 14 podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych, leżących u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Wyniki są na bieżąco weryfikowane i porównywane do statystycznej normy osiąganej przez osoby w tym samym wieku, co pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Precyzyjne urządzenie medyczne dokonuje pomiaru funkcji, zaś wyniki opracowuje specjalnie stworzony do tego celu program komputerowy. Co istotne, diagnoza ma formę zabawy. Pacjent wykonuje serię zadań, polegających na różnicowaniu dźwięków, ich wysokości, długości oraz wykazuje się innymi sprawnościami. Całość ma charakter serii nieco zróżnicowanych gier, dzięki czemu nie kojarzy się z tradycyjnym badaniem.
 2. Na podstawie diagnozy ustalony zostaje program indywidualnego treningu automatyzacji, weryfikowany w miarę rozwoju pożądanych procesów. Ponieważ przebieg treningu jest rejestrowany, terapeuta może w każdej chwili pokazać pacjentowi (oraz jego rodzicom), jakie osiągnął rezultaty. Świadomość postępów niezwykle motywuje do dalszej pracy! 

  Regularny trening wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi oraz szereg czynności złożonych, takich jak rozumienie mowy, wymowa, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownią i wiele innych. 

 3. Trening lateralny. Najbardziej charakterystyczną cechą tej fazy jest stała „wędrówka” dźwięków i tekstów z jednej strony na drugą w słuchawkach ćwiczącego pacjenta. Trening lateralny to część terapii, podczas której pacjent słyszy przez tekst, nagrany specjalnie na potrzeby ćwiczeń w tak zwanej stereofonii „sztucznej głowy”. Trening pozwala na stałe wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń neuronowych, nawiązanie nowego kontaktu z językiem i zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się nim.
  Metodyka terapii jest bardzo atrakcyjna. Zwłaszcza młodzi pacjenci świetnie odnajdują się w świecie efektów wizualnych, dźwiękowych oraz gier komputerowych, w których mogą sprawdzić swoje umiejętności. Taką formę ćwiczeń uznają za zdecydowanie bardziej interesującą niż inne, proponowane dotychczas.

Czas pracy metodą Warnkego wynosi od 8 do 10 tygodni. Trenujące dzieci w stosunkowo krótkim czasie zaczynają łatwiej przyswajać informacje, są mniej zmęczone zajęciami w szkole i szybciej wykonują zadania domowe. Wszystko stanowi dobrą bazę do osiągania kolejnych sukcesów szkolnych. Podstawową zaletą metody jest koncentracja na przyczynach, a nie objawach problemu, dzięki czemu można spodziewać się trwałej poprawy.

Więcej na temat metody znajdziecie Państwo na stronie metodawarnkego.pl.

Poradnia rehabilitacyjna Kraków
Rehabilitacja Kraków

Nasi Partnerzy